Geschiedenis

Anno 1970

Het gebouw staat er niet meer, maar het gymlokaal van de voormalige Christelijke school aan de Bas Backerlaan werd in 1970, door de gemeente, beschikbaar gesteld voor de eerste activiteiten van de tafeltennisvereniging E.S.C. in Elburg.

oudezaal1Een spontane ledenwerfactie, jongeren van de jeugdsoos, een scholierentoernooi en een hechte groep enthousiaste vrijwilligers zorgden voor een onstuimige start van het tafeltennis in Elburg. Ook de Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB) Zwolle heeft het initiatief vanaf het begin van harte ondersteund. Enkele senioren gingen al snel in de competitie meedraaien. Er werd een bestuur gevormd en de jeugd kreeg belangstelling voor deze tak van de sport. Dit betekende, dat ook enkele jeugdteams bij de NTTB aangemeld werden, waaronder een tweetal meisjesteams. Ouders werden bereid gevonden om te rijden en als coach te fungeren. De vereniging was binnen korte tijd niet meer weg te denken uit de Elburger Sport Gemeenschap.

Vooral in de beginjaren stond het recreatieve karakter centraal en dat bracht ook vaak veel gezellige en sportieve momenten met zich mee aan de Bas Backerlaan. Een kleine groep vrijwilligers zorgde ervoor, dat binnen de kortste keren het aantal tafeltennistafels werd uitgebreid, zodat iedereen enthousiast met het kleine witte balletje kon oefenen. Er werd volop getraind onder leiding van zelf opgeleide clubtrainers en de prestaties gingen, met name van de jeugd, met sprongen vooruit. Het talent diende zich aan en deelname aan de landelijke competities werd bijna vanzelfsprekend.
nijenbeekstr
De gymzaal werd steeds slechter en slechter. Er werd gespeeld in twee door getrokken schoollokalen en een lokaal waar de toestellen stonden met in het midden een hele grote potkachel. De gang werd afgetimmerd, en deed dienst als kleedruimte. Er waren hanglampen met onvoldoende sterkte, de tegenstanders zaten altijd te klagen over de zaal, maar er werd toch gespeeld. In 1974 moest de vereniging (helaas) afscheid nemen van de gymzaal aan de Bas Backerlaan omdat de gemeente besloot om het gebouw te slopen. De gemeente had een nieuw onderkomen voor ttv E.S.C., namelijk naar de veel grotere gymzaal aan de Nijenbeekstraat.

Op een zaterdag werd was het dan zover om samen met de gehele jeugd en de jonge senioren de tafels naar de nieuwe zaal te brengen. Een hele optocht met 8 tafelhelften, schroefpoten, netjes en stoelen.

De vereniging had maar 4 tafels en in deze nieuwe zaal konden er wel 8 staan en de zaal had natuurlijk een veel hogere huur. Dus weer een nieuwe ledenwerving. Er werd een scholierentoernooi georganiseerd en de oude tafels werden verkocht aan basisscholen.

Op 21 maart 1979 sloeg het Elburgse tafeltennis een nieuwe weg in. Ttv E.S.C. ging verder onder de naam ttv Batfighters – Elburg. Een naam, die in korte tijd de nodige bekendheid kreeg, dankzij succesvolle deelnames aan toernooien in de regio en de bijbehorende publiciteit.

Nu ttv Batfighters – Elburg geheel zelfstandig was geworden, opende dit ook nieuwe perspectieven. In het najaar van 1983 werd er een verblijfsruimte onder het toestellenhok gebouwd. In 1984 werd het officieel geopend.
bouwkantine1
De kantine werd een nieuwe bron van gezelligheid, want er werden feestavonden georganiseerd en ga zo maar door.

Anno 1995
Sinds dit jaar is er iets veranderd aan het uiterlijk van ttv Batfighters – Elburg. Omdat ze in 1995 25 jaar bestonden is er een nieuw logo ontworpen. Sindsdien komt dit logo overal in voor wat maar met tafeltennis in Elburg te maken heeft.

In 1998 is ttv Batfighters – Elburg een nieuwe weg ingeslagen. De vereniging is zich sindsdien meer op de jeugd gaan concentreren, wat tot op heden heel goed uitpakt. Er zijn nu veel meer jeugdleden aanwezig en tijdens de trainingen worden zij in twee leeftijdscategorieën ingedeeld, zodat de jongere jeugd niet vergeten wordt. Ook stijgt het aantal jeugdteams die in de competitie uitkomen.

Ook worden de activiteiten van de feestcommissie meer op de jongeren gericht.

the_little_pros1

De vrijwilligers van deze tijd werken aan een gezonde vereniging dat nog veel meer in haar mars heeft, daar waar in 1970 een begin is gemaakt door de vrijwilligers van toen de tijd.

Ttv Batfighters – Elburg heeft altijd getracht haar eigen identiteit op te bouwen en te behouden.

Het is natuurlijk iets om te zien hoe in dezelfde periode verenigingen in de regio als paddestoelen uit de grond schoten, maar na een aantal jaren bleef er slechts een nachtkaarsje over, en een daarvan zijn de Batfighters.